FANDOM


Vistula

Vistula

Vistula - rzeka na terenie byłego Kaganatu Arjów, uznawana przez arjów za świętą. Rzeka ta wypływa ze skał znajdujących się w górnych częściach Arkony. Vistula od zawsze była dla arjów symbolem jedności narodu. Nie raz nazywana była rzeką czasu - zgodnie z legendami, pierwszy bóg czasu sam stworzył ową rzekę, a ona sama ma mieć właściwości wzmacniające moce magiczne tych, którzy spożyją wodę z Vistuli bądź się w niej wykąpią. Od nazwy tej rzeki powstała używana przez dawnych uczonych nazwa ziem zamieszkanych przez arjów - Terra Vistula. Genezą nazwy jest najprawdopodobniej pochodzące z języka atlantyckiego słowo Vistal - życie.